Het zogenaamde “niets” is iets

Ik wist wel dat het mogelijk was dat er uit het niets toch iets kon voortkomen, want dat is wat er voortdurend lijkt te gebeuren. Maar dan kom ik toch tot de conclusie dat het niets toch wel iets moet zijn! Het ogenschijnlijke niets is het BewustZijn in “blijde afwachting van zichzelf”. Het is nog het BewustZijn zonder vorm. Daarin kan een voorstelling of een gevoel opkomen. Want het BewustZijn is de beschikbaarheid van wat dan ook! Liefde, altijd ontvankelijk voor wat IS, ook voor wat de mens het mooie én het lelijke noemt. Zoals het witte filmdoek ook in afwachting is van de film die er op geprojecteerd zal worden. Ik vergelijk het filmdoek met de oneindige ruimte waarin en waarop zich alles afspeelt. Daarom zeg ik altijd dat het Zuivere Liefde is.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 370

foto:  Philippe Put