Dit is nou pas een echte waan, genaamd ‘Egolientje’! This is truly a delusion, named Egoletta.

Als je vraagt hoe je ‘Egolientje’ moet opgeven, sluit dan je ogen en tracht de plaats te vinden waar ze zit! Lukt dat, of niet? Is je wel eens opgevallen dat als je helemaal alleen bent er helemaal niet zoiets als ‘een ego’ bestaat. Het bestaat alleen in aanwezigheid van anderen of als je aan anderen denkt, let maar eens op! Het is een soort niet bestaande dubbelganger, te vergelijken met een schaduw. Het is een hap lucht, dus echt niets, als je er geen geloof meer aan hecht. Het zogenaamde ego en het geheugen zijn als twee onafscheidelijke danspartners. Het ego is de belichaming van de onwetendheid. Door deze onwetendheid heb je leed en ook vreugde gekend. Daaruit heb je compassie ontwikkeld. In werkelijkheid ben je BewustZijn. Er bestaat geen tweede van BewustZijn.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 239

foto:  Rosewoman

If your question is how to give up Egoletta then close your eyes and try to find the place where she resides. Can you do this or not? Have you ever noticed when you are totally alone, a thing like “an ego” does not exist at all? It exists only in the presence of others or when you think about others. Just pay attention to this. It is a sort of non existing lookalike, comparable to a shadow. It is a gust of still air, really nothing if you no longer attach any belief to it. The so called ego and the memory are like two indivisible dance partners. The ego is the incarnation of ignorance. Through this ignorance you have en countered sorrow and joy. From this you have developed compassion. In reality you are Consciousness. There is no second Consciousness.

From the book: “Consciousness” – fragment 239

photo:  Rosewoman