Het eeuwige dilemma. The eternal dilemma

De plaatjes, óók die van het lichaam, hebben in wezen maar een heel korte levensduur. De objecten die je als gedachteplaatjes beleeft komen voort uit BewustZijn en ze lossen er ook weer in op. Het zijn reflecties die in het Licht weerkaatst worden. De geboorte en de dood van die plaatjes vinden niet eenmaal, maar duizenden malen per seconde plaats. BewustZijn en de gedachteplaatjes zijn in essentie één. Alle gedachten zijn objecten omdat ze waargenomen kunnen worden. Het enige waar geen gedachte van gemaakt kan worden is van BewustZijn zelf. Er staat niet nog iets achter dat BewustZijn kan waarnemen.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 186

foto:  Vinoth Chandar

The pictures, also those of the body, have a very short life span. The objects that you experience as thought pictures, issued from Consciousness in which they dissolve again, are reflections that radiate in the Light. The birth and death of the pictures takes place not once but a thousand times per second. Consciousness and the thought pictures are one in essence. All thoughts are objects because they can be noticed. No thought can be formed of Consciousness itself. There is nothing other than Consciousness that could be aware of it.

From the book: “Consciousness” – fragment 186

photo:  Vinoth Chandar