Het horen is niet moeilijk, maar het luisteren is het probleem

Tot dan toe had ik alleen geluisterd naar bepaalde dingen die op de een of andere manier van toepassing waren op mijn denkwijze. (Nou ja …ik dacht toen nog dat het mijn denkwijze was). Gelukkig was het horen niet moeilijk (mijn leraar had een prachtige stem), maar het luisteren was soms het probleem. Mijn ervaringen werden telkens getoetst aan de bestaande conditionering in mijn gedachtewereld en zo beïnvloedde het verleden onafgebroken die kostbare momenten die ik samen was met mijn leraar. In de tijd vóór de realisatie kon het herhaaldelijk gebeuren dat als iemand wat tegen mij zei, ik het niet in alle openheid kon ontvangen. Ik kon het niet als een frisse wind door mijn verstand laten waaien. Mijn verleden wrong zich er onmiddellijk tussen en was ervoor of ertegen. Nu lach ik erom, maar toen was dat een bloedserieuze zaak.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 523

foto:  Nenad Stojkovic