Het is toch zoals het is

Via de plek die mijn naam draagt ervaart het BewustZijn zichzelf op unieke wijze. Het licht wat door deze plek (de mijne) valt, wordt op een authentieke manier gebroken. Het resultaat van de lichtinval via deze plek (de mijne) heeft geen enkele gelijkenis of raak vlak met het resultaat van de lichtinval die plaatsvindt via andere plekken (verschijningsvormen). Bijvoorbeeld via mijn vriendelijke buurman. Mijn buurman zou zich misschien nooit zo’n gedachte hebben toegeëigend uit de totaliteit van alle gedachten die beschik baar zijn, want de geaardheid en conditioneringen van zijn plek (lichaam) zijn totaal anders. Zijn geheugen is anders gevormd.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 931

foto:  Donnie Ray Jones