Fascinatie met de ongeziene wereld

Zolang ik het heden niet serieus nam, bleef het wezenlijke inzicht bij mij uit. Het is weer het BewustZijn plus de gedachte “ik ben heel spiritueel”, of het BewustZijn plus de gedachte “ik ben heel aards”. In het BewustZijn bestaat nooit voorkeur voor maar één kant van de medaille, er is alleen eenheid. De twee kanten van de munt bestaan beiden omdat de hele munt zélf het BewustZijnsobject is. Het gaat uitsluitend om het Waarnemen zélf, maar het is niet een “iemand” die waarneemt. Omdat er niet een “iemand” is, blijven alle betekenissen uit. Het is een kijkspel! Geen denkspel! Ik ben het Waarnemen van wat gebeurt, meer is er niet van te maken!

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 537

foto:  Nathan Put-Fernandez