Er bestaan twee soorten angsten, een fysieke en een psychologische angst

Als ik steeds dezelfde gedachte terug zou krijgen, dan gaat het meestal over iets wat mij ooit heeft geraakt in de sfeer van genoegen of pijn. Daaruit ontstond weer het verlangen om het genoegen te her-halen of de pijn te vermijden. Neem nu als voorbeeld angst. Angst is iets dat mij altijd zal beletten om een helder zicht te krijgen op het illusoire bestaan van de persoon. Daardoor zal ook het inzicht ontbreken ten opzichte van de relatie met andere mensen of andere zaken. Via het lichaam doen zich regelmatig allerlei sensaties voor, een gevoel van honger, een gevoel van dorst, een gevoel van pijn, van liefde enz… Maar ook sensaties die ik ooit heb leren benoemen als angst of paniekgevoelens. Er zijn dan ongelofelijke energiegolven te voelen die zich op specifieke plaatsen in het lichaam lijken voor te doen (in werkelijkheid komen ze op in de tijdloze ruimte, blijven daar even, en lossen daarin ook weer op, als er geen weerstand tegen bestaat).

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 617

foto:  Juhan Sonin