Laat je niet bedotten door de aangereikte methodes. Don’t let the offered methods fool you

Wanneer je een methode aangereikt krijgt door een leermeester, bestaat het gevaar dat je opnieuw bevestigd wordt in je idee dat je ‘iemand’ bent. Nu zelfs door iemand die je waarschijnlijk als een
autoriteit hebt aanvaard. Het idee dat er een persoon zou bestaan die iets kan bereiken of nog iets moet worden, zou eerder ontmoedigd moeten worden door een leermeester. Mocht er bij jou toch een procesmatig streven bestaan door middel van allerlei methodes vanwege je idee dat je op die manier vooruitgang kan boeken, is dat wat er IS, voor jou. Dat is óók een uitdrukking van BewustZijn. Deze uitdrukking staat natuurlijk helemaal los van een leermeester die je geen methodes wil aanreiken, want die weet dat het streven de illusie van de persoon alleen maar versterkt. Een leermeester gaat je toch niet zitten te beduvelen door dat aan te moedigen?

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 464

foto:  Donnie Ray Jones

When a method is offered by a teacher, there is a danger that the assumption that you are “somebody” is confirmed anew and now even by somebody whom you have probably accepted as an author- ity. The idea that a person exists who can attain something or who has yet to become something, should preferably be discouraged by a teacher. If a diligence towards a certain objective is nonetheless present in you, so you feel that you move forward through these methods, then that is what IS, for you. That is an expression of Consciousness too. Of course that expression has no connection to a teacher who does not offer methods because he knows that striving only reinforces the illusion of being a person. After all a teacher would never con you by encouraging this.

From the book: “Consciousness” – fragment 464

photo:  Donnie Ray Jones