Elke ‘denkbeeldige persoon’ leeft in zijn eigen gedachtewereld. Each “imaginary person” lives in his own world of thoughts

De Waarnemer is nodig om een elektron ertoe te brengen een duidelijk afgebakende plaats in de tijd en ruimte te kiezen. De menselijke hersenen zijn erop gebouwd aan alles tijd en plaats toe te kennen. Het is zo wonderbaarlijk! Alleen via de waarnemer ontstaat er een duidelijk resultaat van wat het wordt.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 211

foto:  Dustin Jensen

The Spectator is necessary in order to make an electron choose a clearly defined place in time and space. The human brain is designed to bestow time and space on all things. It is so wondrous. Only through the spectator a clear result can arise.

From the book: “Consciousness” – fragment 211

photo:  Dustin Jensen