Bevrijding van het verleden betekent dus ook bevrijding van de toekomst

Ideeën waren voor mij op het laatst belangrijker dan wát dan ook. Net zo zijn idealen op het laatst belangrijker dan wát dan ook. Het zijn de ideeën en de idealen die de wereld verdeeld houden. Al deze dingen zijn gebaseerd op denken en niet op de feiten, hoe het IS. Wat was er toch aan de hand met mij dat ik een simpel feit waarnam en er dan vervolgens een abstractie van maakte? Ik hield me constant bezig met dingen die niet als feiten bestonden. Ik hield me bezig met wat het had moeten zijn of met wat het zou moeten worden. En met wat er allemaal nog ging gebeuren.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 841

foto:  theodoritsis