Een waarlijk ontwaakte mens is nooit voorspelbaar. A truly awakened human is never predictable

Als je jezelf af en toe zou toestaan om gewelddadige gevoelens te hebben, dan betekent dat nog niet dat je ze ook tot uitdrukking zal brengen. Het gaat erom niet te ontkennen dat ze er zijn. Ze zijn er toch, ze worden immers gezien! Blijf je het hardnekkig ontkennen dan zal de manifest op de een of andere manier een andere oplossing vinden. BewustZijn kan het niet schelen ‘wie’ de energie die als geweld te boek staat ontlaadt. Want BewustZijn speelt immers alle rollen zelf, weet je nog? Als iets teveel onder druk wordt gezet, moet het ergens anders aan de oppervlakte komen. Dat is de wet van de aard der dingen. Een mens die het tegendeel niet ontkent of onderdrukt, die maakt juist gebruik van het tegendeel. Die ordent de dingen opnieuw.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 601

foto:  Tomoaki INABA

If you allow yourself to have feelings of brutal violence once in a while it does not mean that you will also give expression to them. The thing is not to deny that they are there. They are present anyhow, they are always seen. If you stubbornly deny them, the manifest will somehow find another solution. Consciousness does not care in “whose” name violent energy is discharged. Consciousness always plays all the parts itself, remember? If something is put under too much pressure it will have to emerge somewhere else. That is the law of things. A human who does not deny or suppress opposites will recreate order.

From the book: “Consciousness” – fragment 601

photo:  Tomoaki INABA