De wereld wordt onophoudelijk keer op keer geschapen. The world is created incessantly again and again

Mijn vader was een van de acht televisiepioniers in Nederland en hij heeft me als kind vaak moeten uitleggen hoe zo’n televisie werkt. Op de televisie ontstaan de levensechte beelden ook door een zeer snelle steeds van plaats verspringende flits. Het is het oplichten van fosfor op het oppervlak van een met verdund fosforgas gevulde buis. In de buis zitten geleiders die elektrische stroom ontladen in de vorm van elektronen. Daardoor krijgt de wand van de buis lichtgevende eigenschappen die ze in de fabriek op een speciale manier kunnen afstellen zodat de ene opflakkering van het fosfor uitdooft en de daarop volgende opflakkering het over neemt, tot die ook weer uitdooft. Als die lichtflakkering zich van rechts naar links beweegt, denk je dat de figuur op de televisie zich van rechts naar links beweegt, eigenlijk is dat gezichtsbedrog. Alleen het licht beweegt. Wát je ziet, is een driedimensionale illusie, maar het Waarnemen van deze illusie is geen illusie. En dat is wat je bent, dat Waarnemen. Je bent het Zien van de ‘dingen’, niet de ‘dingen’ zelf, die ‘dingen’ zijn reflecties van je Ware Natuur.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 394

foto:  Isa Sorensen

My father was one of the eight television pioneers in the Netherlands and he often had to explain to me as a child how a TV works. On television the realistic pictures also arise through very fast, constantly shifting flashes. It is the lighting up of phosphorus on the surface of a tube which is filled with diluted phosphorus gas. Inside the tube there are leaders that discharge electric current in the form of electrons. In this process the tube wall acquires light-giving qualities which can be adjusted in a particular fashion in the factory. This is done in such a way that as one flash of the phosphorus dies out the following flash takes over until that also dies out. When the flickerin of the light moves from right to left, the character on the TV appears to moves from right to left. Actually, it is an optical illusion, only the light moves. What you see is a 3-dimensional illusion but the Awareness of this illusion is no illusion. And that is what you are, that Awareness. You are the Seeing of the “things” not the “things” themselves. The “things” are reflections of your True Nature.

From the book: “Consciousness” – fragment 394

photo:  Isa Sorensen