De magie van de zintuigen

De zintuigen zijn de instrumenten waardoorheen BewustZijn zich normaal gesproken, via een omvorming van de zintuigprikkels in de hersenen, gewaar is van de eigen verbeeldingskracht. Door middel van deze omvorming in de hersenen ontstaan namelijk de waargenomen projecties. Alle potenties binnen BewustZijn worden op deze manier zichtbaar. Maar BewustZijn kan zichzelf ook direct gewaar zijn, via de zintuigen, als de niet geïnterpreteerde vorm van zichzelf, als het heldere Bewuste Licht. De vijf zintuigen zijn de directe poorten naar die Helderheid. Een algemene zintuiglijke gewaarwording is een vijfvoudige kracht die in staat is om de verschillende zintuiglijke ervaringen met elkaar te integreren. Op het moment dat je door alle vijf zintuigen verbonden, helemaal één bent met wat IS, geven de zintuigen een mystiek ervaren van het Licht, de energie die als Liefde gekend wordt.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 261

foto: Javcon117*