Je kunt niet bang zijn voor het onbekende

Heel vaak denk je dat je bang bent voor het onbekende maar dat is helemaal niet mogelijk. Je kunt alleen bang zijn om het bekende los te moeten laten, wist je dat? Als je aan de dood denkt, zit je gehechtheid in de weg. Je bent bang dat er een eind komt aan je gehechtheid. Je bent gehecht aan je dierbaren, je huis, alle dingen die je nog wil maken of doen, enz. De dood is het einde van deze gehechtheid. Wanneer je elke dag of liever op elk moment, de ervaringen die zich voordoen volledig ondergaat en helemaal ‘afvoelt’ dan hoef je er niet gehecht aan te blijven. Je sterft dan elk moment aan wat zich even aandiende en je wordt weer geboren wanneer er zich iets nieuws aandient. Dit verschijnen en verdwijnen is de ware betekenis van geboorte en dood. Je leeft dan met het leven en de dood op elk moment. Het is het opflikkeren en het uitdoven van slechts verschijnselen in de beschikbaarheid die je zelf bént. Het is als de in- en uitademing. Dit is de ware betekenis van de dood, meer is het niet, Het geheim en de schoonheid zit in het mee kunnen vloeien met de verandering van de ene vorm naar de andere.

BewustZijn kan niet sterven. Wat sterft is het denkproces samen met het lichaam. Het betekent alleen maar dat de gedachte ‘ik ben’, dat dat denkbeeld verdwenen is, de identificatie is verdwenen. Jij was dat lichaam niet. Het lichaam bestond alleen als eraan gedacht werd. Als je aan jezelf denkt, is het de geboorte van je ‘ik-plek’ en als je niet meer aan jezelf denkt is de ‘ik-plek’ gestorven. Je wordt elk moment geboren en elk moment sterf je. Op een schone dag verschijnt er niet opnieuw een gedachte aan dit specifieke lichaam in BewustZijn. Kortom wanneer het lichaam sterft, verlaat jij je lichaam niet, maar de gedachte aan het lichaam verlaat Jou. Bij de dood komt er een einde aan de denkbeeldige beperking die het lichaam aan BewustZijn oplegt. Het lichaam is er nog na de dood en alles zit er nog op en aan maar het Weten is weg. Weten staat wel met het lichaam in verband, maar het is het lichaam niet. Het lichaam weet niets maar kan het niet direct waarneembare licht omvormen via het zenuwstelsel, en kan de informatie weer reflecteren opdat BewustZijn zichzelf kan ervaren.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 229 en 230

foto: Lance Neilson