BewustZijn creëert een extra ‘ik’ binnen de gedachte zelf.

Er kan zich echt nooit een gedachte binnen een andere gedachte voordoen. Er is dan ook geen sprake van dat er een persoon is die iets begrijpt. En toch gedraagt het denken zich alsof het ergens een mening over kan hebben. Je hebt de indruk dat de mogelijkheid bestaat dat één deel van de gedachte stil op zijn plaatsje blijft staan terwijl binnen die gedachte dan andere delen van de gedachten kunnen bewegen of verschuiven. Je gelooft dat je je op die manier een mening kunt vormen.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 529

foto:  travel oriented

A thought can never appear inside another thought. So there is no question of a person who understands something. Nonetheless thinking behaves as if it could somehow have an opinion about something. You have the impression that one segment of your thought can remain silent while other segments move or relocate inside the thought. You believe that you can shape an opinion in this fashion.

From the book: “Consciousness” – fragment 529

photo:  travel oriented