Angst en tijd zijn elkaars gelijke. Fear and time are each other’s match

Een emotie is een gevoel waar altijd een ‘ik’ in geprojecteerd zit, wist je dat? Tegenwoordig moet je emoties hebben anders ben je abnormaal. De soapseries van tegenwoordig laten je elke dag zien hoe ‘legaal’ het is om emoties te hebben. Heb je ze niet dan zit je te veel in je hoofd, is een veel gehoorde kreet. Door de algemene verwarring vinden in de mens over heel de wereld dezelfde bewegingen plaats, het weglopen voor de feiten, het aanpassen, het hebben van angsten, verdriet, het genot, de agressie, enz. Al deze emoties worden opgeslagen in wat ik de ‘zwarte doos’ noem.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 490

foto:  Shawn Campbell

An emotion is a feeling in which an “I” is always projected; did you know that? These days you must have emotions, otherwise you are abnormal. The popular soap series show you how “legal” it is to have emotions every day. If you do not have them, this is because you are ”in your head” too much, we are often told. Through the general confusion the same movements take place in humanity all over the world: running away from facts, accommodating feelings of anxiety, depression, pleasure, aggression and so forth. All these emotions are stored in what I call “the Black Box.”

From the book: “Consciousness” – fragment 490

photo:  Shawn Campbell