Leed wordt veroorzaakt door het geheugen

Ik heb ontdekt dat precies op de splitsing tussen het verleden en de toekomst de feiten opdoemen, en feiten hebben nog nooit een probleem veroorzaakt. De persoon heeft altijd een mening over de feiten. De persoon is er voor of er tegen. Maar op de splitsing die in wezen de tijdloosheid is, is de persoon afwezig! De persoon is immers opgebouwd uit herinneringen die door het geheugen bijeen gehouden worden. Het was de meest praktische en snelste weg naar blijvende vrijheid. Alleen legt het geloof in de persoon daarbij wel het loodje. Dit speciale onderzoek, waarbij ik slechts afging op de geleefde werkelijkheid, heeft mij op grondige wijze bevrijd van het geloof in de persoon dat de oorzaak was van mijn lijden.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 894

foto:  The Global Orphan Project