Zoals alles is ook goedgelovigheid een manifestatie van BewustZijn

Zoals alles is ook goedgelovigheid een manifestatie van Bewustzijn, hoe zou het zich anders kunnen verstoppen voor zichzelf? Door deze goedgelovigheid ga je niet af op jouw eigen ervaringen maar op dat wat je is verteld. Dat moet ook, anders is het spel zó afgelopen. Je denkt zelfs dat het lichaam gewoon doorbestaat ook als je bewusteloos bent, of als je ligt te slapen, of als je dood bent. Dan denk je toch nog een onzichtbaar lichaam te hebben, zelfs als dat niet jouw eigen geleefde werkelijkheid is. De geleefde werkelijkheid is dat er geen ervaring van het lichaam of de wereld was.

Dat er een bewusteloos lichaam lag of een geestverschijning van iemand die al is overleden, is de ervaring van diegene die dat lichaam zag liggen of van diegene die de geestverschijning zag. De omstanders hebben jou verteld dat jij daar op de grond lag. Ze hebben verteld dat de wereld er nog was, terwijl jij daar bewusteloos op de grond lag. Dat is waar voor de wereld die de omstanders voor zichzelf geschapen hebben. Het was niet mijn geleefde werkelijkheid, toen ik bewusteloos van de tafel was gestort. Ik was me nergens van gewaar, geen lichaam, geen wereld. En dat geldt ook voor de diepe droomloze slaap, iemand heeft je verteld dat je sliep. Ook heb je geen ervaring van je zogenaamde geboorte. Het is je verteld dat je geboren bent, “kijk maar allemaal foto’s of wil je de film zien van je geboorte.” Er is een lichaam geboren, dat wel, maar of ik dat ben?

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 171 en 172

foto:  Jonny Hunter