Het woord “Kennen” is een ander woord voor het BewustZijn

Alle zintuiglijke gewaarwordingen zijn heel willekeurig en wisselend van aard. Dan loop ik even, daarna zit ik een tijdje, dan zie ik dit en dan weer dat, de telefoon gaat, een auto komt voorbij, de poes springt op mijn schoot, de zoete smaak van een bonbon, ga zo maar door. Alleen het Waarnemen van al die wisselende activiteiten is een constant, heel stil en daardoor heel lang onopgemerkt, gegeven. Alle zintuigprikkels worden onmiddellijk zonder enige moeite waargenomen. Juist omdát het moeiteloos gaat wordt het niet opgemerkt. Er zit helemaal geen verhaal of bedoeling achter het Waarnemen, dat is het liefdesaspect ervan. Elke bedoeling komt voort uit het geloof in de persoon. Elk verhaal komt voort uit het geloof in de persoon. Elke betekenisgeving of analyse komt voort uit het geloof in de persoon.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 248

foto:  alex yoslfov