Lichamen met gevoelige antennes, worden overstelpt met gedachteplaatjes

“Allemaal goed en wel, maar wat kan ik dan toch doen om de identificatie met het lichaam, denken en voelen kwijt te raken? Ik blijf maar met mijn gedachten en gevoelens meehollen!” hoor ik vaak vragen. “Hoe moet dat nou? Want er is toch niemand, zeg je steeds?” Klopt! BewustZijn zal zichzelf weer her-kennen op de aangegeven tijd, en dat is op elk moment, steeds weer nu. Nu betekent voor mij dáár waar geen tijd bestaat. Heel gewoon, juist in het alledaagse! Je hoeft niets te doen, want je bént al het BewustZijn. Dus de vraag “hoe moet dat nou”, is helemaal niet van toepassing. Je kan toch niet iets worden wat je al bent? De vraag “hoe moet dat nou” flikkerde net als een stofje even op, in het Licht dat je bent. Alleen het Waarnemen is echt. Je bént het Waarnemen van wat er gebeurt. En wát er gebeurt ben jij ook.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 482

foto:  Rod Waddington