Lichaam is niet te voelen als één geheel. The body cannot be felt as one entity

Het geheugen is een speciaal vermogen om continuïteit te projecteren op iets wat allang voorbij is. Daar kom ik nog op terug. Al die sensaties die je ooit van je lichaam hebt gehad, liggen opgeslagen in de laatjes in je geheugen. Ze worden direct razendsnel opgehaald en opnieuw als plaatjes geprojecteerd op de beschikbaarheid van BewustZijn. Je reinste tovenarij! Jij bent in wezen niets anders dan het onbevooroordeelde Zien van die plaatjes. Er is niet-iemand die iets voelt of ziet, er wordt gezien. Je ziet wel een lichaam maar dat lichaam ben je niet. BewustZijn heeft geen lichaam. Aangezien je dat onbegrensde BewustZijn bént kun je in werkelijkheid nooit een begrensd lichaam voelen.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 178

foto:  Rod Waddington

The memory has a special ability to project continuity onto something that is already gone. I’ll come back to this later. All the sensations you ever had from your body lie stored in the compartments of your memory. From there they are fetched, fast as lightning, and projected anew as pictures onto the receptive availability of Consciousness, pure magic. You are essentially nothing but the unprejudiced Seeing of those images. There isn’t someone who feels or sees, there is just Seeing happening. You see a body, all right, but you are not that body. Consciousness has no body. Considering that you are that unlimited Consciousness you cannot really feel a limited body.

From the book: “Consciousness” – fragment 178

photo:  Rod Waddington