Het Kennen wordt niet gedaan, het IS

Bewustzijn, Kennen, Zien, Weten, IK, Liefde hebben allemaal dezelfde betekenis.
BewustZijn is één en hetzelfde ervaren via alle mensen. Dit ervaren noemen we allemaal ‘ik’. Ik is daarmee eigenlijk het pseudoniem van je Ware Natuur. Er is één grote wereld religie en dat is ‘het geloof in de persoon’. Als we onmiddellijk konden inzien dat het woord Ik, ook gezien zou kunnen worden als het pseudoniem van Bewustzijn, dan zou het woordje ‘ik’ zoals wij dat doorgaans gebruiken niet steeds naar de afgescheiden persoon verwijzen. Alle levende wezens noemen zichzelf immers ‘ik’ of voelen zich ‘ik’ wat allemaal naar onze gemeenschappelijke Essentie verwijst namelijk naar Bewustzijn.

Hier wil ik het woord ‘Kenner’ even verduidelijken. In boeken met hetzelfde onderwerp als dit boek wordt er soms gesproken over de ‘Kenner’ of over de ‘Getuige’. Dat kan verwarring opleveren want het woord ‘Kenner’ geeft je al gauw de indruk dat er iemand is die iets kent. BewustZijn en Kennen zijn synoniem. Er is niet een ‘iemand’ hier die iets kent. Wat BewustZijn wel is, kan nooit gekend worden. Het te Zijn is de enige optie, en dat gebeurt al. BewustZijn is geen ervaring want dan zou het ook weer voorbij kunnen gaan. Ook het woord ‘Getuige’, kan tijdens de bijeenkomsten met een leermeester steeds weer een bron van verwarring opleveren. Dat woord geeft je hetzelfde idee, ook al is een getuige onpartijdig, het getuige zijn lijkt toch nog vanuit een plek te komen. Jij bent geen plek! Jij bent tijdloos overal aanwezig.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 140 en 141

foto: James