Je zou zonder toekomst moeten kunnen leven en het bij vandaag laten. You should be able to live without a future and leave life to today

Vreugde is nergens van afhankelijk. Het is immaterieel. Vreugde is je ware natuur. Ze is de grondverf die onder de vele aangebrachte verflagen zit. Je hoeft maar even niet aan je hoogst eigen ‘persoon’ te denken of de vreugde laat zich direct zien. Daarom zoek je naar afleiding om even een kleine vakantie te krijgen van die eeuwige druk die je hoogst eigen ‘persoon’ met zich mee brengt. In werkelijkheid ben je, als het zuivere Zien, net als een verkeersleider die de hele file, autootje voor autootje voorbij ziet trekken. Je blijft altijd op je plaats in de verkeerstoren anders wordt het een verkeerschaos. Je laat het ene autootje niet vóór de andere gaan omdat je die mooier vindt, dan zou de file stagneren. Je hebt geen voorkeur. Je zet geen speciaal autootje aan de kant omdat je die lelijk vindt, je laat ze allemaal gestaag doorrijden. Des te eerder ben je ’s avonds thuis.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 501

foto:  audi_insperation

Bliss is independent. It is immaterial. Bliss is your True Nature. It is the first coat that is under all the other colourful layers. You only need to stop thinking about your very own “person” for a second and bliss is there. That is why you look for diversion, for just a small vacation from the eternal pressure that your very own “person” entails. As pure Seeing you are like a traffic cop viewing the whole stream of traffic, car after car passing by. You stay in your traffictower, otherwise the traffic becomes a chaos. You do not favour one car above the other, thinking it is prettier, as that would make the stream stagnate. You have no preferences, you do not order a particular car to pull up to the side because you think it is ugly. If you let them all drive ahead steadily, the sooner you’ll be home in the evening.

From the book: “Consciousness” – fragment 501

photo:  audi_insperation