Je hersenen liegen je constant voor. Your brain is constantly lying to you.

Al die prachtige beelden van sterren en melkwegstelsels die je ziet, zijn het resultaat van het vermogen van je hersenen, om de informatie die je via je zintuigen verkregen hebt, om te zetten in een zichtbare wereld van ongekende schoonheid. De ongelooflijk snelheid waarmee licht en energie zich bewegen kunnen niet zonder ‘vertaling’ worden waargenomen. Er bestaan alleen trillende energievelden, meer niet. Alleen maar Licht overal. Je lichaam is ook een trillend energieveld dat licht uitstraalt.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 387

foto:  Philippe Put

All those magnificent pictures of stars and systems in the milky way are the results of your brain’s ability to transform the information you receive from your senses into a visible world of unknown beauty. Due to the incredible speed in which light and energy move, they cannot be observed without a “translation”. Only vibrating energy fields exist, nothing else. Just light all over. Your body is also a vibrating energy field that radiates light.

From the book: “Consciousness” – fragment 387

photo:  Philippe Put