Het lichaam kan zelf echt niets kennen. The body itself cannot know anything

Als je geheugen je in de steek laat, weet je dat je iets niet weet. Je weet dat met iets wat nergens van afhankelijk is. Zelfs als je al je herinneringen over jezelf kwijt zou zijn, ben jij er als BewustZijn om dat te weten. Zie je? Er kan je niets gebeuren. BewustZijn is het zien of Kennen of Weten van alles wat zich voordoet, niet alleen in het dagelijkse leven maar ook van gebeurtenissen in de droom. Het volgt de kosmische diashow. Zelfs als er zich helemaal niets voordoet wordt dat gezien. Het bewuste Licht blijft over. Er is op dat moment geen plaatje wat erin reflecteert. Dat is dan het Zien van je niet-zien. Per slot van rekening is het je ervaring dat als je je ogen dicht doet je toch Ziet dat het donker is. Het Zien blijft onveranderd aanwezig of er nu wel of niet iets te zien valt. Iets niet zien is óók een ervaring. Jij bent het bewuste Licht zelf door middel waarvan alles zichtbaar is. Je bent geen lichaam.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 99

foto:  DFID

When your memory fails you, you know that there is something you don’t know. Something that depends on nothing whatsoever knows this. Even if you should lose all of your personal memory, you will still be there as Consciousness to know that. You see? Nothing can happen. Consciousness is the Seeing or Knowing or Knowledge of all that appears, not only in daily life but also of events in a dream. It is the cosmic slideshow. Even when absolutely nothing takes place this is seen. Conscious Light remains present, only there is no picture that reflects in it. This is the Seeing of your not-seeing. After all it is your experience that, when you close your eyes, you will see that it is dark. Seeing stays immutably present whether or not there is something to be seen. Not seeing an object is also an experience. You are the Conscious Light itself through which everything is visible. You are no body.

From the book: “Consciousness” – fragment 99

photo:  DFID