Hoe zit het nu met de schepping?

Zouden we ooit het geheel kunnen overzien? Zouden we echt met zekerheid kunnen beweren dat dit wél logisch is en dat niet? Is het bestuderen van het gedrag van iets ook niet zélf een vorm van gedrag? Is het lichamelijke instrument waarvan we de zintuigen gebruiken om iets te bestuderen, niet zélf een waargenomen reflectie, een verschijnsel dat even één tel opflikkerde in het verblindende Licht voordat het weer uitdoofde?

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 734

foto:  Philippe Put