Het horen is niet moeilijk, maar het luisteren is het probleem

Toen ik dus écht goed begon op te letten zag ik dat ik voortdurend aan het vergelijken en aan het beoordelen was, of ik het er wel of niet mee eens was. Als ik het helemaal niet eens was met wat er gezegd werd, was ik alvast bezig met het formuleren van wat ik er tegenin zou willen brengen. Daardoor hoorde ik niet wat er nog meer gezegd werd. Dus miste ik de helft. Ik leefde toen uitsluitend in een ideeënwereld, in een illusie. Maar dat wist ik niet natuurlijk! Bovendien kon er nooit iets nieuws of onverwachts gebeuren zolang het denken precies wist wat het wilde. Ik ontdekte plotseling dat het denken óók werd waargenomen! Door mij, door mij, mij. Door het BewustZijn wat ik zelf blijk te zijn!

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 524

foto:  Wriggly Toes