Er bestaat geen verband tussen het verlangde object en jouw ‘ik-gedachte’

509
Wanneer je nog steeds denkt dat de dingen in de wereld je geluk zullen brengen, word je door deze gedachte direct getiranniseerd. Je geluk is daarmee afhankelijk van de welwillendheid van de ander of van de wereld. Nou en wat dat betekent, dat heb je inmiddels zelf ervaren! Je verliest je inherente vrijheid. Je stelt je op als een bedelaar. Daaruit ontstaat angst en verlangen. Zodra je ziet dat het voorwerp dat je geluk zal brengen, niets anders is dan een gedachtevorm, dus een beeld dat in BewustZijn opkomt en dat je zélf dat BewustZijn bent, dan ben je toch het begeerde object zelf? Want iets dat voortkomt uit BewustZijn kan niet iets anders zijn dan dat waar het uit voortkomt, dus BewustZijn. BewustZijn heeft niets nodig, het IS al alles. Dus jij hebt ook niets nodig, want je bent BewustZijn.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 509

Foto: Philippe Put