Er bestaan geen goede, slechte of betrouwbare mensen. There are no reliable, good or bad people

Je kunt niet met je totale wezen handelen als je al van tevoren besloten hebt hoe je gaat reageren. Je denken zit er tussen. Je wordt onecht, je gaat het gedrag wat bij de beslissing past imiteren. Gelukkig hoef je je geen zorgen te maken hoe je zult gaan handelen in een crisissituatie, dan heb je geen tijd om te denken, dan heb je geen tijd voor je geloof in de persoon. Je handelt automatisch in harmonie met het totaal. Maar zodra je tijd genoeg hebt voor je tot handelen moet overgaan, is het denken erbij betrokken en komen er motieven gebaseerd op angst en verlangen om de hoek kijken. Je berekent je kansen.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 296

foto:  DFID

You cannot act with your total being if you have already decided in advance how you are going to react. Your thinking is in the way. You become insincere, you imitate the behaviour that matches the decision. Luckily you need not worry about how to act in a crisis situation. Then, you have no time to think, you have no time for the belief in the person, you act automatically in harmony with the total. But as soon as you have enough time prior to acting, thinking becomes involved and motives based on fear and desire come into the picture.

From the book: “Consciousness” – fragment 296

photo:  DFID