Elke ‘denkbeeldige persoon’ leeft in zijn eigen gedachtewereld. Each “imaginary person” lives in his own world of thoughts

Natuurkundigen hebben ontdekt dat bepaalde kleine deeltjes zich zo gedragen zoals jij dat als toeschouwer wilt, daar heb ik het al over gehad. Die elektromagnetische deeltjes nemen de vorm aan van je gedachten of liever van dat wat je verwacht te zien. Atomen zijn opgebouwd uit pakketjes wervelende energie, die geen enkele dichtheid hebben, dus geen massa en geen omvang. De zintuiglijke gewaarwordingen van deze trillende energievelden worden via het zenuwstelsel doorgeseind naar de hersenen, die ze wonderwel kunnen omvormen tot gedachten, die vervolgens weer worden geprojecteerd.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 209

foto:  r. nial bradshaw

Physicists have discovered that certain small parts behave the way you, as a spectator, want them to. I mentioned this earlier. The electromagnetic parts adopt the form of your thoughts or rather of that what you expect to see. Atoms are built up out of small packages of whirling energy that have no density whatsoever, thus no mass and no circumference. Through the nervous system the sensorial impressions of these vibrating energy fields are signalled through to the brain, that transforms them into thoughts. These thoughts are subsequently projected.

From the book: “Consciousness” – fragment 209

photo:  r. nial bradshaw