Elk mens heeft zijn eigen ‘moederbord’.

De ontdekking van de ware Natuur, is niet alleen voorbehouden aan de zogenaamde heilige. Deze ontdekking kan via elk mens nu plaatsvinden want het bewuste Zien is via alle instrumenten hetzelfde. Alleen de interpretatie van wát er gezien wordt, is uniek in ieder levend wezen. De hersenen ontwikkelen zich door het opdoen van ervaringen. Bij de geboorte zijn ze nog ongevormd. Het is nog een primitief ongevormd netwerk van neuronen waarmee een baby ter wereld komt. Stel je eens voor dat de hersenen van een kind op een of andere manier de inventaris moeten opmaken van honderd miljard neuronen. Die neuronen zijn nog nooit ergens aan blootgesteld geweest. Stel je voor, de eerste aanblik moet nog plaats vinden, nog nooit stonden de neuronen bloot aan één enkel geluid, aan begeerte, wens, fantasie, droom, frustratie of bevrediging.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 192