‘Egolientje’ is zelfs uitverkoren Egoletta is even selected

Alexander Smit gebruikte een mooie vergelijking voor het ego. Volgens hem is het ego een circusclown die telkens als er wordt geapplaudisseerd na een optreden van de acrobaten, de piste in komt racen om het applaus voor zichzelf in ontvangst te nemen. Ik zie het tafereel vóór me, vooral het enthousiasme van de clown. Gewoon grappig, toch? Er zijn mensen die een gevecht aangaan met het ego. Maar als je vecht met het ego, geloof je nog steeds dat het ego bestaat. Zelfs situaties waarbij er geen enkele gedachte aan het lichaam was, dus waar het ego niet eens als idee bestond, eigent het ‘zogenaamde’ ego zich zondermeer toe. En nog wel zonder jezelf daar ook maar één vraag over te stellen, ongelofelijk!

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 254

foto:  Erik Starck

Alexander Smit found a nice symbol for the ego. According to him the ego is a circus clown. Every time the applause sounds after the acrobat’s act the ego comes rushing into the circus ring to receive the applause and to claim it as his own. I can see it all before me, particularly the clown’s enthusiasm. Great fun, isn’t it? There are people declare war on the ego. But if you fight the ego, you still believe that the ego exists. Even situations in which no idea of a body or ego is present whatsoever, are routinely claimed by the “so called” ego. And without you asking yourself even one single question, incredible!

From the book: “Consciousness” – fragment 254

photo:  Erik Starck