Een heel belangrijke bladzijde uit het “geheime” handboek voor zelfrealisatie

Op een heel belangrijke bladzijde uit het “geheime” handboek voor zelfrealisatie staat geschreven:
Het standaard probleem, veroorzaakt door het geloof in de per-soon, is:
Ik wil iets wég hebben… wat er wél is…en iets wat er niet is…dát wil ik hebben.
Ik wil wél hebben… wat er niet is……………………..en ik wil niet hebben… wat er wél is.

Leef ik deze formule omgekeerd dan bestaat slechts het BewustZijn. Het geloof in de persoon, dat gekenmerkt wordt door weerstand, is opgelost en zelfrealisatie is het onmiddellijke resultaat.

Dat wordt het:
Iets wat er niet is…wil ik niet…en iets wat er wel is…dat wil ik wel.
Iets wat er niet is…bestaat niet…en iets wat er wel is…is een feit en dat geeft nooit een probleem.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 746 t/m 748