De geboden hulp is na de realisatie afgestemd op het geheel.

“Iets” stuurt feilloos aan op wat er wel of niet gedaan moet worden. Elke handeling doet zichzelf zonder een spoor van berekening. De hulp die zich dán spontaan aandient, is de echte wezenlijke hulp, waar geen enkel motief achter verscholen ligt. Het BewustZijn heeft niets nodig. Het is alles zélf. Dit Weten leeft in ons allemaal. Ik heb zo vaak mensen gezien die andere mensen te hulp komen in benarde situaties met risico voor hun eigen leven. Ze denken daarbij niet aan hun vrouw of man en kinderen. De hulp wordt verleend zonder één enkele berekening. Wanneer er geen denken is omdat daar géén tijd voor bestaat, komt in plaats van de persoon (die juist uit de tijd bestaat) onmiddellijk de oorspronkelijke mens tevoorschijn.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 1248