Er bestaan geen goede, slechte of betrouwbare mensen. There are no reliable, good or bad people

Elke beslissing die je van tevoren neemt, is niet meer dan een…

Alles draait met een duizelingwekkende snelheid om elkaar

Die alles overheersende gedachten waar ik zo mee zat te worstelen…

Het zogenaamde ‘niets’ is iets. The so called “nothing” is something

Als je je eigen gedachteproces heel nauwkeurig, intiem gadeslaat,…

Ik was klaar voor de ontmoeting met mijn uiteindelijke leermeester

Maar het Waarnemen, wat je wezenlijk bént, heeft nergens last…

Het geheim van hoe je de wekker moet zetten. The secret of how to set your alarm clock

Is het je nooit opgevallen dat alle menselijke problemen ontstaan…

Ik laat me niet langer bedotten door de aangereikte methodes

De realisatie van de Eenheid is (na alles) toch nog vaak een…

‘Egolientje’ is zelfs uitverkoren / Egoletta is even selected

Alexander Smit gebruikte een mooie vergelijking voor het ego.…

Ik wist inmiddels dat ik niet kon zijn wat ik waarnam

Toen de kracht van het geloof in de persoon begon af te nemen,…

Het geheugen is dwangmatig geworden

Maar door het Waarnemen persoonlijk op te vatten, wilde ik vroeger…

Laat je niet bedotten door de aangereikte methodes. Don’t let the offered methods fool you

Tussen mensen waarbij zelfrealisatie als gebeurtenis heeft plaats…