Zonder taal kan het spel niet volledig gespeeld worden.

Als heel jong kind weet je gewoon niet dat je de vreugde zelf…

Het “nu”, als het tijdloze moment wordt totaal genegeerd

Mijn leven kreeg een heel andere kwaliteit omdat ik toegewijd…

Wat je allemaal is wijsgemaakt.

Bij voortdurende herhaling is je tot op de dag van vandaag steeds…

Ik dacht vroeger dat de sensaties in het lichaam plaats vonden

Let er eens op hoe dat ontwaken bij jou (de lezer) in zijn werk…

Er kan zich nooit een gedachte binnen een andere gedachte voordoen.

Eigenschappen bijvoorbeeld zijn voor je gevoel verbonden met…

Vreugde is ieders oorspronkelijke natuur, een gigantische speelse vreugde

Gedurende een bepaalde periode in mijn leven had ik helemaal…

Angst en tijd zijn elkaars gelijke.

Al deze angsten en verlangens zijn in werkelijkheid niets meer…

Alle waargenomen verschijnselen bestaan in de innerlijke wereld

Alles wat dan ervaren wordt is een symbolische weergave van de…

Voor je gevoel blijft de ziel altijd voortbestaan in de tijd, ook zonder lichaam.

Zo zie je dat het herkennen van je ware natuur heel belangrijk…