Alle informatie is afkomstig uit het geheugen van de totale mensheid

Al is niet iedereen even blij met de toebedeelde rol, toch vormen alle spelers gezamenlijk één groot toneelstuk en alle spelers zijn daarbij nodig, geen enkele uitgezonderd. Ik heb geen echt bezwaar tegen de rol die mij is toebedeeld, ik heb mijn kunstenaarshart gevolgd. Maar ja, misschien kunnen kunstenaars niet anders! Als een zinnebeeld zie ik de wereld als een imméns toneel waarop een geweldig drama wordt opgevoerd wat soms kan omslaan in een klucht en waarin geluk en ongeluk elkaar voortdurend afwisselen. Het decor waar zich het wereldtoneel in bevindt, is de oneindige ruimte. De belichting is verzorgd door het in de ruimte uitstralende Licht van het BewustZijn zélf zodat het oplichten en uitdoven van elke vorm moeiteloos kan worden waargenomen, magnifiek!

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 78

foto:  Shawn Campbell