Verantwoordelijkheid voor de eigen gedachten, ja of nee? Responsibility for your own thoughts: yes or no?

Gedurende je leven ervaar je allemaal een onafgebroken stroom van gedachten en gevoelens die opkomen en weer oplossen. Net als de golven van de zee die op de kust spoelen en vervolgens weer terugglijden in de zee. Soms beuken de golven op de kust, een andere keer kabbelen er kleine golfjes heen en weer. Je denkt helemaal ten onrechte dat jij zelf via jouw bloedeigen hersenen deze gedachten denkt. Daardoor zou je bang kunnen worden voor je ‘zogenaamde eigen’ gedachten. Maar je kan ook trots worden op wat je allemaal denkt.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 365

foto:  Florida Fish and Wildlife

All through your lifetime you experience an uninterrupted current of thoughts and feelings that show up and dissolve again like the waves of the ocean rolling onto the shore and sliding back into the sea. Sometimes the waves crash onto the shore, pounding the coastline. At other times, small waves lap back and forth, gently washing the coastline. You assume incorrectly that you are personally thinking these thoughts through your very own brain. This assumption may cause you to be scared of your, so called, “own” thoughts. On the other hand you may also be proud of all that your thinking comes up with.

From the book: “Consciousness” – fragment 365

photo:  Florida Fish and Wildlife