Precies in de interval is tijd afwezig.

Je hersenen zijn erop gebouwd om aan alles tijd en plaats toe te kennen. Ze kunnen maar één ding tegelijk waarnemen waardoor er dualiteit lijkt te ontstaan. Kijk je naar de lege ruimte, dan zie je geen objecten, kijk je naar de objecten dan zie je de lege ruimte niet, zonder deze tegenstelling is er geen enkel ervaren mogelijk. Deze twee tegengestelden ontstaan uit ‘een niet iets’, dat het Absolute wordt genoemd. Het is de schoot van de schepping, oneindig dynamisch en levend. Het Absolute is zo onbevattelijk dat er niets over gezegd kan worden. In de kwantummechanica noemen ze dit gebied: het virtuele domein.

Het Absolute brengt het Bewuste Licht voort dat de duisternis verdrijft. Dat Heldere Licht verlicht de oneindig Bewuste Leegte die de beschikbaarheid is voor alles wat zich uit verlangen manifesteert. Daarmee heb je het equivalent van Liefde. Wat je maar verlangt, zeg het maar, denk het maar, verbeeldt het maar en het zal zich voor je manifesteren. In principe is alles mogelijk, omdat de potentie voor alles erin besloten ligt.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 122 en 123

foto:  Mustafa Khayat