Niemand hoeft te veranderen.

Wat je helpt, is leren begrijpen dat je als mens niet hoeft te veranderen. Je hoeft niet in een nog liever, leuker, beter, intelligenter of heel zuiver mens te veranderen. Er is geen enkele voorwaarde nodig voor de zelfrealisatie. De zuivere menselijke kwaliteiten worden door het geloof in de persoon gedwarsboomd. Dat is het enige obstakel dat in de weg zit. Al deze puur menselijke kwaliteiten zijn de vruchten van de ontdekking dat er geen persoon bestaat die iets te verdedigen of te winnen heeft. De kwaliteiten die via de mens (dus niet via de persoon) tot uitdrukking komen zijn liefde, geweldloosheid, waarheid, vrede en rechtschapenheid. Het mooie van deze kwaliteiten is, dat als je er één neemt ongeacht welke, al die andere kwaliteiten er het gevolg van zijn. Er zijn ook vijf obstakels die te maken hebben met je geloof in de persoon. Daarmee kan je jezelf veel leed berokkenen. Hier geldt ook de regel dat als je er één van neemt dat alle andere obstakels daar inherent mee verbonden zijn, namelijk: Onwetendheid over je Ware Natuur. Identificatie met je ‘persoon’. Je verlangen van alles te willen bezitten of juist een sterke afkeer van je verlangen om alles te willen bezitten en je angst voor de dood.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 623