De magie van de zintuigen

De hersenen zijn dusdanig gestructureerd dat ze het Licht kennelijk direct kunnen doorlaten om de her-kenning van BewustZijn mogelijk te maken, mits er geen benoeming plaatsvindt en er géén resonantie plaats vind met wat voor geheugendata dan ook. Niet lichamelijk, niet psychisch, en niet collectief. Maar ja! Vroeger bestond de neiging om de dingen onmiddellijk te benoemen bij mij ook, als ik even niet oplette! Soms kon ik door een schrikeffect ook even vergeten iets te benoemen. Ik hoorde later dat dát juist het moment is waarop een plotseling “ontwaken” mogelijk is.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 440