Het geheim van hoe je de wekker moet zetten. The secret of how to set your alarm clock

Is het je nooit opgevallen dat alle menselijke problemen ontstaan doordat?… nu komt het!
Je wel wilt hebben, wat er niet is… en je niet wilt hebben, wat er wel is. Leef je deze formule omgekeerd dan ben je BewustZijn zonder het geloof in de persoon.
Dan wordt het: iets wat er niet is, wil je niet… en iets wat er wel is,
dat wil je wel. Dan wordt het: Iets wat er niet is, bestaat niet, en iets wat er wel is, is een feit en dat geeft nooit een probleem.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 448

foto:  David Woo

Did it never occur to you that all human problems come forth of?… now it comes!
You want to have what is not present… and you don’t want to have what is actually present. Live this formula the other way round and then you are Consciousness
without the belief in the person.
It will turn into: What is not present is not what you want…..and what you want is present.
Then it becomes: a thing that is not present does not exist and a thing that is present is a fact and never raises a problem.

From the book: “Consciousness” – fragment 448

photo:  David Woo