De geboden hulp is na de realisatie afgestemd op het geheel.

Op het moment dat het geloof in de persoon was doorzien en dus ook het geloof in “Egolientje” niet meer bestond, viel er niets meer te manipuleren. Er rest nog alleen Liefde, die telkens dwars door elke weerstand snijdt. Ik ben de beschikbaarheid voor alles wat zich daarin komt aandienen. Ook geweld wordt daarin opgenomen en als vanzelf opgelost. Als er om hulp gevraagd wordt, dan zal dat automatisch gegeven worden. Dat wat wezenlijk goed is, kan nooit als een levenshouding in praktijk worden gebracht. Iets wat wezenlijk goed is gebeurt altijd spontaan.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 1245