Er bestaan geen goede, slechte of betrouwbare mensen

Elk gevoel, elke handeling, elke gedachte, elke eigenschap kan zich in het BewustZijn manifesteren. Net zoals een spiegel alles getrouw terug spiegelt. BewustZijn sluit net als de spiegel niets uit. Het zijn ver-schijnselen (mooi woord) die opdoemen en altijd weer oplossen. Een verschijnsel is een waargenomen object en er is geen enkel verschil of het een verheven gedachte of gevoel, of een gemene gedachte of gemeen gevoel is (gedachten en gevoelens zijn ook objecten).

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 491

foto:  Sharon Mollerus