De wezenlijke liefde is altijd bedreigend. Essential love is always menacing

Omdat de wezenlijke Liefde dwars door al je afweermechanismen heen breekt is ze altijd bedreigend. Niets kan Liefde afweren. De Liefde van de leermeester voor de mensen die hem of haar benaderen met vragen over zelfrealisatie is totaal anders dan de liefde die je voelt voor je geliefde of voor je kinderen of vrienden. De menselijke liefde heeft meestal allerlei verborgen agenda’s. Dat blijven voornamelijk relaties, waarin een soort koehandel gedreven wordt, als ik het maar even oneerbiedig mag zeggen. Kijk nou eens echt naar je motieven, en erken die nou eens als een feit. Als je de feiten erkent dan sta je bewust aan de kant van het simpele Zien. Dat onmiddellijke Zien is je ware natuur. Alle erkende feiten brengen je regelrecht naar je Ware Natuur, het Zien ervan. Als je commentaar hebt op het geziene feit, ook best! Dat wordt ook gezien!

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 458

foto:  Donnie Ray Jones

Since essential Love crashes into all your defence mechanisms it is always menacing. Nothing can turn Love off. The teacher’s love for the people that approach him or her with questions about self-realisation is totally different from the love you feel for your sweetheart or for your children or friends. Human love usually has all sorts of covert agendas. It is mainly about relationships wherein a sort of cattle deal is negotiated – if you will allow me to use such an irreverent term. Take a look at your motives and, for once accept them as a fact. If you accept the facts then you are standing on the side of the simple Seeing. This immediate Seeing is your True Nature. All facts accepted bring you closer to your True Nature, the Seeing of it. If you have comments on the seen facts, it is OK. That too becomes seen.

From the book: “Consciousness” – fragment 458

photo:  Donnie Ray Jones