Elke ‘denkbeeldige persoon’ leeft in zijn eigen gedachtewereld. Each “imaginary person” lives in his own world of thoughts

De ‘ontwaakte’ handelt niet meer vanuit het geloof in de persoon, er is handelen uitsluitend vanuit het totaal. Er lijken misschien keuzes gemaakt te worden maar de handelingen doen zichzelf. In
tegenstelling daarmee leeft iemand die in de war is meest van de tijd in een wereld die slechts chaos vertegenwoordigt. “Als jij denkt dat de wereld maar een gedachte is, kun jij de wereld dan niet even anders denken dan ze nu is?” is een vaak gestelde vraag waar de grootste verontwaardiging in doorklinkt. Ramana Maharsi beantwoordde deze vraag ongeveer zo: “Je vergeet dat diegene aan wie je dit nu vraagt, zelf ook een gedachte is.”

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 215

foto:  Surreal Name Given

The “awakened” no longer acts from the belief in the person, action is exclusively performed from totality. It may seem like choices are being made, but all actions perform themselves. Contrary to this, a person who is confused lives in a world that represents nothing but chaos, most of the time. “If you think the world is just a thought, couldn’t you then just think that world different from what it is right now?” is a question often asked in a tone of voice which is full of great indignation. Ramana Maharsi answered that question somewhat like this: “You forget that the one you are now asking this question, he himself is also a thought”.

From the book: “Consciousness” – fragment 215

photo:  Surreal Name Given