De wekker loopt af

Het woord zelfrealisatie is een mooi woord met een duidelijke betekenis. Het is het tot waarheid maken voor jezélf. Niemand kon het mij geven of kon het voor mij doen. Er is nooit iemand hier behalve het BewustZijn. Niemand kon het mij geven omdat ik het altijd bén geweest. Alleen, ik geloofde het toen niet. Er is niemand anders die kan weten of de realisatie heeft plaatsgevonden, dat het geloof in de persoon is doorzien. Er is niemand anders! En het BewustZijn voor de gek houden is ook onmogelijk. Het wéét, het neemt moeiteloos waar. Als het geloof in de persoon nog zou bestaan, zouden zich nog steeds emotionele reactieve bewegingen voordoen. Ik, als het BewustZijn, ben Zélf de enige autoriteit, er is géén bevestiging voor nodig! De vraag “ben ik verlicht”, is niet meer dan een giller!

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 972

foto:  Rod Waddington