De ‘ontwaakte’ is een wekker. The “awakened” is like an alarm clock.

Er gaan de gekste verhalen rond over de ‘ontwaakte’ mens. Maar pas op, verlichting en onwetendheid zijn elkaars tegengestelden. Je gaat er misschien wel vanuit dat de zelfgerealiseerde, absoluut geen onwetendheid meer heeft. Alsof de zelfgerealiseerden alwetend of meteen helderziend zijn geworden. Of heilig zelfs. (Dat is een heel andere afdeling). Maar dat is niet zo, in tegendeel, als er zelfrealisatie plaatsvindt, verdwijnen onwetendheid en verlichting allebei. Omdat de aanwezigheid van één van beide aspecten, de aanwezigheid van het andere aspect inhoudt. Het ene kan niet zonder het andere. Of ze zijn er allebei. Of ze zijn allebei verdwenen. Je kunt niet één zijde van de medaille doen verdwijnen en de andere keerzijde aanhouden.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 441

foto:  Haylee Sherwood

You hear the craziest accounts about the “awakened” human but watch out; enlightenment and ignorance are each other’s opposites. Maybe you assume that the self-realised human has absolutely no ignorance anymore; as if the self-realised has become omniscient or even clairvoyant, or even holy. (This is a somewhat different department). But it is not so; on the contrary. When self-realisation happens ignorance and enlightenment both disappear because the presence of one of the two aspects entails the presence of the other aspect. The one is not possible without the other. Either they are both there. Or both of them have disappeared. You cannot let one side of a coin vanish and maintain the other side.

From the book: “Consciousness” – fragment 441

photo:  Haylee Sherwood