De ‘ontwaakte’ is een wekker. The “awakened” is like an alarm clock.

Niemand kan de realisatie overdragen. Hoe kan een ander je nou brengen waar je je al bevindt! BewustZijn is nergens niet. Waar je ook zoekt, het Zien (ook van het zoeken) is bij alles aanwezig. Zoals het nu ligt, is het net alsof je door middel van het Zien naar je eigen ogen zit te zoeken! Maar je bent het Zien! Je kunt het Zien niet eens vermijden, al zou je dat willen. Maar dat moet door jou gerealiseerd worden. Als dat gordijn weg schuift, sta je in het volle licht. Je eigen Licht. Het gevoel van het geweten komt er dicht bij. Iets weet en ziet alles. Alleen bij dat wat hier bedoeld wordt, is er nooit sprake van een veroordeling over wát er gezien of geweten wordt.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 445

foto:  Tony Alter

Nobody can impart the realisation. How could someone else bring you to where you are already? There is no place where Consciousness is not, wherever you seek. Seeing (also of the seeking) is present at all that is. The way things are right now, it is as if by means of Seeing you are scouting around for your own eyes. But you are the Seeing . You cannot avoid Seeing even if you wanted to. But that must be realised by You. If that curtain is pushed aside you’ll stand in full light, your own Light. The feeling of the conscience will be close by. Something knows and sees all. What is meant here, is that there is never talk of a judgement of what gets seen or known.

From the book: “Consciousness” – fragment 445

photo:  Tony Alter