Bevrijding van het verleden betekent dus ook bevrijding van de toekomst.

Ideeën zijn belangrijker dan wát dan ook voor je. Net zo zijn idealen belangrijker dan wát dan ook. Het zijn de ideeën en idealen die de wereld verdeeld houden. Al deze dingen zijn gebaseerd op denken en niet op de feiten, hoe het IS. Wat is er toch aan de hand met je dat je een simpel feit waarneemt en er dan vervolgens een abstractie van maakt? Je houdt je constant bezig met dingen die niet als feiten bestaan. Je houdt je bezig met wat het had moeten zijn of met wat het zou moeten worden. En met wat er allemaal nog gaat gebeuren.